Despre ecologie 
Aş dori să vorbim puţin despre ecologie, care aşa cum spunea cineva „ este ştiinţa interacţiunii dintre organismele vii şi mediul lor de viaţă” sau dacă ar trebui să o definim prin întrebări, ar fi c-am aşa: Ne v-a ajunge oxigenul din aer ?, Cât ne vor ajunge gazele, cărbunii, dar mai ales petrolul?, vom putea produce hrană pentru uimitoarea înmulţire a oamenilor ?. Toate aceste întrebări sunt ca o lacrimă picată într-un ocean, căci ecologia presupune infinit mai mult decât aceste câteva întrebări. Ecologie înseamnă păstrarea, regenerarea pădurilor şi a întregii vegetaţii care ajută la împrospătarea oxigenului, ea înseamnă muncirea acoarţei acestei planete, în speţă a pământului, fără a o distrruge prin aruncarea pe ea a deşeurilor produse de om şi aruncarea a diverselor chimicale, indiferent  că le-am pus cu scop de creştere a legumelor,cerealelor sau pomilor fructiferi, sau pur şi simplu le-am deversat peste el.
Apoi ne gândim la apa pe care o infectăm  prin deversarea în râuri a produselor petroliere sau deversarea apelor menajere fără a le trece printr-o staţie de epurarare, precum şi infiltrarea pesticidelor şi a îngrăşămintelor, puse pe terenurile agricole în vederea creşterii producţiei la hectar, în urma ploilor sau irigării terenurilor agricole. Tot de ecologie ţine şi îmbolnăvirea oamenilor în urma consumării acestor produse provenite de pe acele terenuri  bolnave. Deci în final acţiunea omului care distruge natura se întoarce împotriva sa tocmai prin şubrezirea sănătăţii corporale, prin diminuarea resurselor minerale şi de hrană. Căci totul în această lume interacţionează, omul influenţează solul. Acesta schimbă compoziţia ierbii  care este folosită de animale, iar de la animale se întoarce din nou în hrana omului, prin lapte, carne, ouă etc., ducând în felul acesta la pierderea sănătăţii sale. Deci atenţie oamenilor că în natură la orice acţiune a voastră în natură se produce o reacţiune care în mod sigur te va afecta.

Etichete: ,